Vítejte v Malvíně

Akreditované mezinárodní jesle a mateřské školky Malvína se nacházejí v krásné a rychle roustoucí oblasti Prahy 8, Karlín. Malvíny jsou se zaměřením na uměleckou tvorbu a grafomotoriku unikátním projektem, který stále rozvíjíme.

 

Chceme, aby se naše školky i jesle staly místem spokojeného a šťastného dětství, místem, kam se děti i rodiče rádi vrací.

Chceme předávat všem dětem bez rozdílu hravou formou hodnoty, v něž sami věříme a jsou základem dalšího morálního, emočního a lidského počínání. Jsou jimi především tolerance, pochopení, mravní a společenské zásady, zdravé sebevědomí, úcta k okolí a především pozitivní přístup k lidem i životu jako takovému.

Naším cílem je uvést do života nejen toho školního, spokojené, zdravé, vyrovnané a sebevědomé dítě, které si osvojilo správné sociální jednání nejen ve skupině svých vrstevníků, ale i ve školním kolektivu. Pracujeme na tom, aby děti měli dostatečný prostor a možnosti pro vyjádření sebe sama.

Své poslání vidíme v tom, aby dítě opouštějící školku Malvínu a usedající do školních lavic, bylo připraveno plnohodnotně zvládnout výuku, aktivně se zapojovat do dění ve škole a úspěšně navazovat, pro něj v tomto věku tak důležité, sociální kontakty. Je pro nás důležité navázání úzkého partnerského vztahu s rodinou.

Naše mateřská škola se profiluje uměleckým směrem – věříme, že právě rozvoj kreativity a podpory fantazie a představivosti u dětí je jednou z nejlepších cest k rozvoji poznání a vnímání světa, vnímání sebe sama, k rozvoji a podpoře sebevědomí a sebeprojevení i k celkovému rozvoji dítěte.

Pečujeme o Vaše dítě s láskou, porozuměním a úsměvem.

Vaše Malvína