Malvína je soukromou školkou v Praze 8, nedaleko stanice metra B – Invalidovna, se zaměřením na uměleckou tvorbu, grafomotoriku a výuku v českém a anglickém jazyce.

Poskytujeme celodenní péči pro děti od 1 roku do 7 let. Přivítáme mezi sebou i nadané děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Naším cílem je uvést do života nejen toho školního, spokojené, zdravé, vyrovnané a sebevědomé dítě, které si osvojilo správné sociální jednání nejen ve skupině svých vrstevníků, ale i ve školním kolektivu.

Důraz je u nás kladen především na psychomotorické, grafomotorické a sociální dovednosti, které zaručují jeho další, na všech úrovních přirozený, komplexní a úspěšný rozvoj.

Chceme předávat Vašim dětem hravou formou hodnoty, v něž sami věříme a jsou základem dalšího morálního, emočního a lidského počínání. Jsou jimi především tolerance, pochopení, mravní a společenské zásady, zdravé sebevědomí, úcta k okolí a především pozitivní přístup k lidem i životu jako takovému.

Své poslání vidíme v tom, aby dítě opouštějící školku Malvínu a usedající do školních lavic, bylo připraveno plnohodnotně zvládnout výuku, aktivně se zapojovat do dění ve škole a úspěšně navazovat, pro něj v tomto věku tak důležité, sociální kontakty.

Pečujeme o Vaše dítě s láskou, porozuměním a úsměvem.

Vaše Malvína