Školka Malvína Futurama poskytuje vzdělání a přípravu dětí na školní docházku podle unikátního vzdělávacího programu obohaceného o rozšířenou výuku výtvarných činností, anglického jazyka a mnoho dalšího!

 V Malvíně Futurama se nachází mladší třída, pro děti 3-4 roky. Poté se děti přesouvají do Malvíny Karlín, kde zůstávají až do nástupu do školy.

Ve školce máme děti z celého světa! Pracujeme na tom připravit na nástup školy nejen děti z českého prostředí, ale také děti s odlišným mateřským jazykem.