Vážení rodiče,

přinášíme Vám bližší informace o přijímacím řízení v Malvíně, platné pro školní rok 2019/2020.

V průběhu března a dubna 2019 lze přihlašovat děti do Malvíny.

Kromě těchto stanovených termínů můžete zažádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i kdykoli během roku.

Přihlášky prosím zasílejte k rukám ředitelky školky na adresu provozovny nebo emailem. Na jejím základě s Vámi domluvíme termín individuální schůzky s vedením školky.

V Malvíně se tak budete mít možnost setkat nejen s jejími pedagogy, ale i nahlédnout do průběhu výuky ve třídách. Zároveň se detailněji seznámíte s prostředím školky a jejím zázemím. Na této schůzce, bychom si společně s Vámi rádi popovídali o filosofii Malvíny, seznámili Vás s našimi hodnotami a možnostmi vzdělávání v rámci našeho edukačního systému.

Vedení školky následně vyhodnotí všechny přijaté žádosti a do 30 dnů od podání přihlášky odešle vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Na základě obdržené informace o přijetí dítěte do MŠ podepíše zákonný zástupce smlouvu a uhradí školné na první měsíc docházky. V případě, že dítě do školky nenastoupí, platba školného propadá.

Rádi bychom Vám současně sdělili, že pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst ve školce, budou při výběrovém řízení posuzována následující kritéria:

1. Dítě, které v průběhu roku dosáhne věku odpovídajícímu roku před zahájením povinné školní docházky.

2. Dítě, jejichž sourozenec již navštěvuje Malvínu.

3. Dítě s nástupem na plnou docházku a celý školní rok.