Školka Malvína Karlín poskytuje vzdělání a přípravu dětí na školní docházku podle unikátního vzdělávacího programu obohaceného o rozšířenou výuku výtvarných činností, anglického jazyka a mnoho dalšího!

Malvína Karlín je pro děti ve věku 4 - 6let. Třída pro mladší děti, se nachází v Malvíně Futurama. 

Ve školce máme děti z celého světa! Připravujeme k nástupu do školy nejen děti z českého prostředí, ale také děti s odlišným mateřským jazykem.