Vzdělávací program pro děti mladší 3 let je rozdělen na několik krátkách časových úseků řízené činnosti během dne a vychází ze školního vzdělávacího programu. Takto malé děti nejsou schopné udržet pozornost delší dobu, proto s nimi pracujeme v blocích, v mezičasech vyplněných volnou hrou či pobytem venku.

Děti v průběhu celého týdne absolvují výtvarné, hudební i pohybové lekce. Motivujeme je ke společné práci pomocí písníček a říkanek. Jednou měsíčně přijede do Malvíny divadélko s pohádkou, každý měsíc spolu s rodiči probíhají výtvarné dílny a také nás pravidelně navštěvují různá zvířátka.

S dětmi v jesličkách komunikujeme pouze česky, výuka angličtiny probíhá formou písniček a říkanek. Ve třídě je maximálně 15 dětí a 3 tety.

Týdenní rozvrh 2019/2020
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30 – 09:00 Příchod dětí, volná hra, ranní kruh, ranní protažení
9:00 – 09:30 Hygiena, dopolední svačina, trénink samostatnosti
9:30 – 10:30 Vzdělávací program, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, vyjadřování, radost z činnosti, slovní zásoba, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, poznávání barev, úchopových schopností a koordinace pohybu
10:30 – 12:30 Pobyt venku, hry
12:30 – 13:00 Hygiena, oběd, trénink samostatnosti
13:00 – 13:30 Odchod dětí
13:00 – 15:00 Odpočinek, spaní (dle individuálních potřeb dětí), čtení pohádek
15:00 – 15:30 Hygiena, odpolední svačina, trénink samostatnosti
15:30 – 18:00 Volná hra, odchod dětí