Dítě které začne brzy navštěvovat školu, musí být schopno naslouchat, být trpělivé a být schopno se soustředit delší dobu. Z tohoto důvodu připravujeme děti na témata, která je čekají na základní škole. Rozšiřujeme jejich znalosti čísel a tvarů, rozvíjíme jazyk a psaní, zvyšujeme vědecké poznatky, ale také v dětech hravou formou budujeme schopnost a touhu učit se.

Součástí našeho vzdělávacího programu jsou lekce výtvarné, hudební, cvičení v Sokole, lekce anglického jazyka, Lego education, 1x měsíčně návštěva divadla, 1x měsíčně výlet do jedné z mnoha galerií v Praze, společné akce s rodiči, pro rodiče a mnoho dalšího!

Rodiče také mohou využít pro své dítě služeb psychologa, fyzioterapeuta, logopeda či optometristy.

Rozvrh pro školní rok 2019/2020
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
08:00 – 09:00 Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti pro rozvoj dítěte, didaktické hry, grafomotorika, jemná motorika
09:00 – 09:30 Pitný režim, pohybové činnosti, komunitní kruh, logopedická, hlasová a dechová rozcvička
09:30 – 10:00 Dopolední svačina, hygiena
10:00 – 10:30 Vzdělávací program Vzdělávací program Vzdělávací program Vzdělávací program Sokol
10:30 – 12:30 Pobyt venku, hry
12:30 – 13:00 Hygiena, oběd, držení příborů, samoobsluha, čištění zoubků
13:00 – 13:30 Odchod dětí
13:00 – 14:45 Odpočinek, spaní, rozcvička, příprava předškoláků, pracovní listy
14:45 – 15:15 Odpolední svačina, volná hra
15:15 – 16:00 Dramatický kroužek Angličtina Lego education * Netradiční výtvarné techniky Moje zvířátko**
16:00 – 18:00 Volná hra, odchod dětí

*Lego education 2x měsíčně  **Moje zvířátko 2x měsíčně