Do našeho týmu vybíráme učitele, kteří jsou odborníky ve svém oboru, mají dlouholeté zkušenosti s výukou dětí, umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Nejdůležitějším kritériem je cit pro práci s malými dětmi, vřelý a individuální přístup.

Alžběta Frimlová
Jednatelka

Zakladatelkou a jednatelkou Malvíny od roku 2012.

PhDr. Jana Farrington Douglas
Ředitelka

Vzdělání: ČVUT obor Architektura a pozemní stavby, Sociální a kulturní antropologie na FF UK, roční studium Maorské kultury na Novém Zélandu, Předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ Evropská, kurz AMI montessori pro děti od 3 do 6 let, kurz Play Wisely pro děti od 3 měsíců

Zkušenosti: Telefonní konzultant na Lince bezpečí, koordinátor dětského nízkoprahového centra R-mosty, asistentka v galerii moderního umění FUTURA, MŠ Duhovka - asistentka chlapečka s ADHD, učitelka v MŠ Na Homolce. 2,5 roku ředitelka jazykové školy pro děti od 1 roku 

Dominika Hájková
Zástupkyně ředitelky, učitelka ve školkové třídě

Vzdělání:Střední pedagogická škola Beroun - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Zkušenosti:Během vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika praxe v různých mateřských školách. Učitelka třídy předškolních dětí v mateřské škole na Zbraslavi. 16 let se věnuje hře na klavír.

Motto:Pokud chcete, aby Vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim více pohádek. 

Bc. Nikol Ščepková
Učitelka ve školkové třídě

Vzdělání: Vysoká škola UJAK obor Speciální pedagogika - logopedie. Roční studium angličtiny v Austrálii.

Zkušenosti: Učitelka v mateřské škole, Asistent klinického logopeda

Motto:Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti, je její tvorba.

 

 

Lenka Obermannová
Asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Vzdělání: Střední Ekonomická škola, roční pomaturitní studium angličtiny, kurz Asistent Pedagoga na UK v Praze

Zkušenosti: Matka 2 dětí, práce s dětmi v Integračním Centru Zahrada a Základní škole Zahrádka v Praze

Mgr. Alena Kozlerová
Speciální pedagog, etoped

Vzdělání: VŠ, speciální pedagogika, další vzdělání: Vývojová dysfázie, Prevence rizikového chování dětí, výcvik rodinného poradce, 
ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a dětské kresby, výcvik diagnostiky dětské kresby.

Zkušenosti: Zajišťování podpory žáků s obtížemi v oblasti kognitivních funkcí, konzultace a podpora při sestavování PLPP a IVP, podpora a diagnostika při nestandardním chování, poskytování krizové intervence, 
poradenství v oblasti reedukace a prevence, spolupráce se všemi pedagogickým pracovníky školky, depistážní činnost.

.

Pauline Saint - Čabrada
Gentle Sleep Coach®

Mým posláním jako Certifikovaný Gentle Sleep Coach®, je pomáhat rodinám mít klidný a kvalitní spánek. Takový, který si zaslouží! Pracuji s rodiči na tom, jak nastavit zdravé spánkové návyky jejich dítěte.

Základem je vytvoření individualizovaného plánu spánku krok za krokem, který zohledňuje rodičovskou filozofii, věk, zdraví a temperament vašeho dítěte, potřeby matky a související rodinnou dynamiku. A co je nejdůležitější, podporuji, trénuji a provádím vás procesem od začátku do konce!

Více na https://www.timeforbedcoaching.com

Olga Hakenová
Hospodyně

Olga se stará o malé i velké, připravuje svačinky i obědy a pomáhá udržovat naší školku v čistotě.

Judita Nováková
Lektorka

Vzdělání a zkušenosti:
Dva stupně vzdělávacího programu manažerské školy firmy MSI s.r.o. zaměřené na obchodní a manažerské dovednosti, kurz školitelů firmy Hackland. Browne&Associates, Kanada Dlouhodobý rozvojový program pro kouče - Projekt Certifikovaný kouč, rozvojový projekt zakončený certifikací, společnost ARK Consulting, s.r.o. 8 let praxe pod dohledem psychologa při rozvíjení osobnosti, získání zdravého sebevědomí a motivace.