vítejte="Vítejte" v="v" malvíně

Mezinárodní jesle Malvína Karlín a akreditovaná mezinárodní mateřská školka Malvína Futurama, se nacházejí v krásné a rychle rostoucí oblasti Karlína. Malvíny jsou se zaměřením na uměleckou tvorbu unikátním projektem, který stále rozvíjíme.

Chceme, aby se naše školka Malvína Futurama stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem, kam se děti i rodiče rádi vrací.

Dlouhodobým cílem naší mateřské školy, je vytvořit co nejlepší podmínky pro celkový rozvoj dětí, jejich intelektu, řeči, poznávacích procesů, sebevědomí a jejich osobnostní rozvoj. Nejen podporou kreativity a dětské fantazie chceme motivovat děti k tvořivému myšlení a připravit je na vstup do školy a do života, který bude smysluplný a cílevědomý.

Chceme předávat všem dětem bez rozdílu hravou formou hodnoty, v něž sami věříme a jsou základem dalšího morálního, emočního a lidského počínání. Jsou jimi především tolerance, pochopení, mravní a společenské zásady, zdravé sebevědomí, úcta k okolí a především pozitivní přístup k lidem i životu jako takovému.

Pečujeme o Vaše dítě s láskou, porozuměním a úsměvem.

Vaše Malvína