První krůčky do neznámého světa

Když opomeneme jesličky, které najdete v druhé budově, je toto třída našich nejmenších ♥

Děti se v tomto věku doposud setkávaly hlavně s rodiči, sourozenci a několika kamarády, takže je pro ně příchod do miniškolky s tolika lidmi velká věc! Naším úkolem je z toho udělat krásný zážitek a zanechat jim vzpomínky, které si mnoho z nich bude pamatovat celý život.

Vůbec nejdůležitější je navodit pocit bezpečí a lásky, aby si mohly bez obav hrát a nepřepadal je stesk po rodičích. Proto jim věnujeme zvýšenou pozornost a přiřazujeme k této třídě hned několik pedagogických pracovníků: dvě zkušené paní učitelky a chůvu.

Čas vyplňujeme nejen hraním si, ale i postupným učením základních hygienických návyků a společenských pravidel. Jen tak mezi námi: děti v této třídě jsou ohromně roztomilé a učenlivé. Vždy jsme dojatí z toho, jak velké pokroky každý měsíc dělají. Jsou to naše sluníčka!

O složení pedagogických pracovníků se můžete dozvědět více v záložce "Náš tým", takže jen shrňme to nejdůležitější:

Pro tuto třídu vždy vybíráme učitelky s dlouhou praxí, zpravidla mladé babičky, ke kterým takto malé děti dokážou rychle získat důvěru.

Paní učitelky využívají k naplňování vzdělávacího programu také dva jazykově vybavené asistenty – díky nim se české děti dostávají do kontaktu s angličtinou a děti z jiných zemí naopak s češtinou, což je dobrá příprava pro přechod do školkové třídy.

Paní učitelky mají k ruce chůvu, která dohlíží nad bezpečností a díky odstupu dokáže včas rozpoznat, že některé z dětí třeba zrovna teď potřebuje konejšit a povzbudit!

Kdo je kdo?

 

Učitelka

Každou třídu vedou dvě vystudované a především zkušené pedagožky, které mají za úkol připravit děti na první třídu formou her i náročnějších úkolů. Rozvíjí jejich emoční stránku, motoriku i socializaci ve skupině. K dětem jsou mimořádně přátelské, ale zároveň jim ukazují pravidla, se kterými se budou setkávat po zbytek života.

Asistent pedagoga

Je pomocník našich šikovných pedagogů, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu. Je vždy nablízku a pomáhá se všemi drobnostmi denního života. Pracuje na základě pokynů učitelek, pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak i s dětem nadaným.

Učitel angličtiny a sportu
Budí v dětech chuť k pohybu a vede je k lásce ke sportu a zdravému životnímu stylu. Jeho důležitou funkcí je rozvíjet řeč dítěte, a to hned v několika ohledech. Dětem s odlišným mateřským jazykem citlivě pomáhá lépe se začlenit v kolektivu a u českých dětí naopak rozvíjí angličtinu.

Dvojjazyčný asistent

Máme ve školce mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, kteří ovládají český jazyk na různých úrovních nebo ho neovládají vůbec. Dvojjazyčný asistent pracuje na tom, aby jejich nástup do školy byl co nejhladší. Dítě které nerozumí, se kromě jazykové bariéry  často potýká s pocity osamělosti a dezohrientace. Dvojjazyčný asistent pedagoga mu může pomoci cítit se vítaně a bezpečně. Hlavní výhodou dvojjazyčného asistenta je, že ovládá další jazyk na vysoké úrovni. Může ovládat přímo jazyk dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ), nebo může zprostředkovat porozumění jinou formou (komunikační kartičky apod.)