Vážení rodiče,

přinášíme Vám bližší informace o přijímacím řízení v Malvíně, platné pro školní rok 2021/2022.

Od 2. do 16. května 2021 lze přihlašovat děti do Malvíny.

Kromě těchto stanovených termínů můžete zažádat o přijetí dítěte i kdykoli během roku.

V případě Vašeho zájmu o docházku, si domluvte termín individuální schůzky s vedením Malvíny. Na základě této schůzky vyplňte přihlášku, kterou najdete níže.

V Malvíně se tak budete mít možnost setkat nejen s jejími pedagogy, ale i nahlédnout do průběhu výuky ve třídách. Zároveň se detailněji seznámíte s prostředím školky a jejím zázemím. Na této schůzce, bychom si společně s Vámi rádi popovídali o filosofii Malvíny, seznámili Vás s našimi hodnotami a možnostmi vzdělávání v rámci našeho edukačního systému.

Vedení školky následně vyhodnotí všechny přijaté žádosti a vyrozumí vás o výsledku přijímacího řízení. Na základě obdržené informace o přijetí dítěte do Malvíny podepíše zákonný zástupce smlouvu a uhradí školné na první měsíc docházky. V případě, že dítě do Malvíny nenastoupí, platba propadá.

Rádi bychom Vám současně sdělili, že pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst v Malvíně, budou při výběrovém řízení posuzována následující kritéria.

 

1. Dítě, jehož sourozenci již navštěvují mateřskou školu nebo jesle Malvína.
2. Dítě s nástupem na plnou docházku a na celý školní rok.
3. Věk dítěte. 

Pro úspěšné zařazení Vašeho dítěte do Malvíny, nás prosím kontaktujte s dostatečným předstihem. Čekací doba je 6 - 12 měsíců!