Vzdělávací program našich nejmenších dětí v mini školce, je rozdělen na několik krátkých časových úseků řízené činnosti.

S dětmi pracujeme v blocích, v mezičasech vyplněných volnou hrou či pobytem venku.

Děti v průběhu celého týdne absolvují výtvarné, hudební i pohybové lekce. Motivujeme je ke společné práci pomocí písníček a říkanek. Jednou měsíčně přijede do Malvíny divadélko s pohádkou, každý měsíc spolu s rodiči probíhají výtvarné dílny a také nás pravidelně navštěvují různá zvířátka.

 

Týdenní rozvrh 2021/2022
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
08:00 – 08:50

Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti pro rozvoj dítěte, didaktické hry, grafomotorika, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, vyjadřování, slovní zásoba, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, úchopových schopností a koordinace pohybu

9:00 – 09:30

Pitný režim, pohybové činnosti, komunitní kruh, logopedická, hlasová a dechová rozcvička

9:30 – 10:00 Dopolední svačina, hygiena 
10:00 – 10:30 Vzdělávací činnost
10:30 – 12:30 Pobyt venku
12:30 – 13:00 Oběd, hygiena
13:00 – 13:30 Odchod dětí
13:00 – 14:45 Odpočinek, spánek
14:45 – 15:15 Odpolední svačina, hygiena
15:15 – 16:00 Odpolední program dle rozvrhu
16:00 – 18:00 Volná hra, dochod dětí