Dítě které začne brzy navštěvovat školu, musí být schopno naslouchat, být trpělivé a být schopno se soustředit delší dobu. Z tohoto důvodu připravujeme děti na témata, která je čekají na základní škole. Rozšiřujeme jejich znalosti čísel a tvarů, rozvíjíme jazyk a psaní, zvyšujeme vědecké poznatky, ale také v dětech hravou formou budujeme schopnost a touhu učit se.

Součástí našeho vzdělávacího programu jsou lekce výtvarné, hudební, sportovní, lekce anglického jazyka, 1x měsíčně návštěva divadla, 1x měsíčně výlet do jedné z mnoha galerií v Praze, společné akce s rodiči, pro rodiče a mnoho dalšího.

Rodiče také mohou využít pro své dítě služeb psychologa, fyzioterapeuta, logopeda či optometristy.

Rozvrh pro školní rok 2021/2022
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
08:00 – 08:50

Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti pro rozvoj dítěte, didaktické hry, grafomotorika, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, vyjadřování, slovní zásoba, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, úchopových schopností a koordinace pohybu

9:00 – 09:30

Pitný režim, pohybové činnosti, komunitní kruh, logopedická, hlasová a dechová rozcvička

9:30 – 10:00 Dopolední svačina, hygiena 
10:00 – 10:30 Vzdělávací činnost
10:30 – 12:30 Pobyt venku
12:30 – 13:00 Oběd, hygiena
13:00 – 13:30 Odchod dětí
13:00 – 14:45 Odpočinek, spánek
14:45 – 15:15 Odpolední svačina, hygiena
15:15 – 16:00 Odpolední program dle rozvrhu
16:00 – 18:00 Volná hra, dochod dětí