Těšili jste se do 1. třídy?

Většina z nás ano! Děti milují poznávání nových věcí, těší se na první aktovku i nové zážitky. I přes to pro ně může být přechod ze školky do školy stresující – musí se vyrovnat s novými pravidly i neznámými tvářemi okolo nich.

My je na tento velký životní krok připravíme v sehraném týmu 2 učitelek a 2 asistentů. Jak to děláme?

Pevné základy na celý život

Předně je učíme trpělivosti, aby si dokázaly třeba vyslechnout zadání úkolu až do konce a nebyly pak nešťastné, že mají hotovou jen půlku. Učíme je také soustředěnosti na daný úkol, což zrovna v dnešní době chytrých telefonů a neustálého těkání mezi činnostmi dělá problémy i dospělým.

Třetím pilířem je ukázat dětem schopnost dokončit zadaný úkol. Že něco dokončit nejde? A co to zkusit jinak? Jsme s nimi a pomáháme jim zvládnout všechny emoce při hledání cesty. Probouzíme v nich kreativní řešení problému, schopnost přizpůsobit se a nepociťovat zbytečný stres.

S námi rostou osobnosti

Dětem ukazujeme možnosti – na řešení pak už přichází samy a zcela přirozeně se rozvíjí. Používáme hry a zábavné úkoly, díky kterým pracují samostatně i s ostatními, a učí se tak komunikovat, vyjadřovat své pocity a vnímat potřeby ostatních.

Koncem školního roku tak od nás odchází osobnosti schopné říci si vlastní názor i přijmout rozhodnutí učitelky či většiny kolektivu.

Hodně jim to pomůže při pochopení pravidel v prvním roce jejich docházky do školy, a veškerou energii pak mohou věnovat jen tomu podstatnému – učení se a poznávání.

 

Kdo je kdo?

 

 

Učitelka

Každou třídu vedou dvě vystudované a především zkušené pedagožky, které mají za úkol připravit děti na první třídu formou her i náročnějších úkolů. Rozvíjí jejich emoční stránku, motoriku i socializaci ve skupině. K dětem jsou mimořádně přátelské, ale zároveň jim ukazují pravidla, se kterými se budou setkávat po zbytek života.

Asistent pedagoga

Je pomocník našich šikovných pedagogů, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu. Je vždy nablízku a pomáhá se všemi drobnostmi denního života. Pracuje na základě pokynů učitelek, pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak i s dětem nadaným.

Učitel angličtiny a sportu
Budí v dětech chuť k pohybu a vede je k lásce ke sportu a zdravému životnímu stylu. Jeho důležitou funkcí je rozvíjet řeč dítěte, a to hned v několika ohledech. Dětem s odlišným mateřským jazykem citlivě pomáhá lépe se začlenit v kolektivu a u českých dětí naopak rozvíjí angličtinu.

Dvojjazyčný asistent

Máme ve školce mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, kteří ovládají český jazyk na různých úrovních nebo ho neovládají vůbec. Dvojjazyčný asistent pracuje na tom, aby jejich nástup do školy byl co nejhladší. Dítě které nerozumí, se kromě jazykové bariéry  často potýká s pocity osamělosti a dezohrientace. Dvojjazyčný asistent pedagoga mu může pomoci cítit se vítaně a bezpečně. Hlavní výhodou dvojjazyčného asistenta je, že ovládá další jazyk na vysoké úrovni. Může ovládat přímo jazyk dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ), nebo může zprostředkovat porozumění jinou formou (komunikační kartičky apod.)