Školka Malvína Futurama poskytuje vzdělání a přípravu dětí na školní docházku podle unikátního vzdělávacího programu obohaceného o rozšířenou výuku výtvarných činností, anglického jazyka a mnoho dalšího! 

Ve školce máme děti z celého světa! Připravujeme k nástupu do školy nejen děti z českého prostředí, ale také děti s odlišným mateřským jazykem.