Vážení rodiče,

přinášíme Vám bližší informace o přijímacím řízení v Malvíně, platné pro školní rok 2021/2022.

Od 2. do 16. května 2021 lze přihlašovat děti do Malvíny.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Kromě těchto stanovených termínů můžete zažádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i kdykoli během roku.

V případě Vašeho zájmu o docházku, si domluvte termín individuální schůzky s vedením Malvíny. Na základě této schůzky vyplňte přihlášku, kterou najdete níže. 

V Malvíně se tak budete mít možnost setkat nejen s jejími pedagogy, ale i nahlédnout do průběhu výuky ve třídách. Zároveň se detailněji seznámíte s prostředím školky a jejím zázemím. Na této schůzce, bychom si společně s Vámi rádi popovídali o filosofii Malvíny, seznámili Vás s našimi hodnotami a možnostmi vzdělávání v rámci našeho edukačního systému.

Vedení školky následně vyhodnotí všechny přijaté žádosti a do 30 dnů od podání přihlášky odešle vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Na základě obdržené informace o přijetí dítěte do MŠ podepíše zákonný zástupce smlouvu a uhradí školné na první měsíc docházky. V případě, že dítě do školky nenastoupí, platba školného propadá.

Rádi bychom Vám současně sdělili, že pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst ve školce, budou při výběrovém řízení posuzována následující kritéria:

1. Dítě, které v průběhu roku dosáhne věku odpovídajícímu roku před zahájením povinné školní docházky.

2. Dítě, jejichž sourozenec již navštěvuje Malvínu.

3. Dítě s nástupem na plnou docházku a celý školní rok.