Název projektu MALVÍNA - šablony III 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018936

Anotace: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, sociální integrace dětí a kvalitní podmínky pro inklusivní vzdělávání, realizovány především personální podporou (chůva, speciální pedagog) a projektovými dny ve výuce a mino MŠ.

projekt eu

 

 

Název projektu: Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001232

Anotace: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

eu

Malvína - mateřská škola

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010830

Anotace: V rámci projektu dojde k podpoře personálních kapacit a dalšího vzdělávání pracovníků MŠ, díky projektu škola rozvine spolupráci s rodiči a projektové vzdělávání dětí.

Projekt je financován z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

eu