Do našeho týmu vybíráme učitele, kteří jsou odborníky ve svém oboru, mají dlouholeté zkušenosti s výukou dětí, umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Nejdůležitějším kritériem je cit pro práci s malými dětmi, vřelý a individuální přístup.

Alžběta Frimlová
Jednatelka

Zakladatelkou a jednatelkou Malvíny od roku 2012.

Bc. Nikol Ščepková
Ředitelka, učitelka v předškolní třídě

Vzdělání: Vysoká škola UJAK obor Speciální pedagogika - logopedie. Roční studium angličtiny v Austrálii.

Zkušenosti: Učitelka v mateřské škole, Asistent klinického logopeda

 

 

 

Dominika Hájková
Zástupkyně ředitelky, učitelka ve školkové třídě

Vzdělání:Střední pedagogická škola Beroun - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Zkušenosti:Během vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika praxe v různých mateřských školách. Učitelka třídy předškolních dětí v mateřské škole na Zbraslavi. 16 let se věnuje hře na klavír.

Motto:Pokud chcete, aby Vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim více pohádek. 

Sheldon  Fortune
Učitel angličtiny a sportu

Vzdělání: Sportovní věda na University of Western Cape.

Zkušenosti: Profesionální hráč rugby pro RFC Sparta a Dukla. Zkušenosti jako trenér ragby, fitness a kondiční trenér pro děti v klubech False Bay (Cape Town), Millnerton Primary (Cape Town), Rfc Sparta akademie (Praha) a jonior touch rugby team (Praha)

Mgr. Alena Kozlerová
Speciální pedagog, etoped

Vzdělání: VŠ, speciální pedagogika, další vzdělání: Vývojová dysfázie, Prevence rizikového chování dětí, výcvik rodinného poradce, ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a dětské kresby, výcvik diagnostiky dětské kresby.

Zkušenosti: Zajišťování podpory dětí s obtížemi v oblasti kognitivních funkcí, konzultace a podpora při sestavování PLPP a IVP, podpora a diagnostika při nestandardním chování, poskytování krizové intervence,  poradenství v oblasti reedukace a prevence, spolupráce se všemi pracovníky mateřské školy, depistážní činnost.

.

Pauline Saint - Čabrada
Gentle Sleep Coach®

Mým posláním jako Certifikovaný Gentle Sleep Coach®, je pomáhat rodinám mít klidný a kvalitní spánek. Takový, který si zaslouží! Pracuji s rodiči na tom, jak nastavit zdravé spánkové návyky jejich dítěte.

Základem je vytvoření individualizovaného plánu spánku krok za krokem, který zohledňuje rodičovskou filozofii, věk, zdraví a temperament vašeho dítěte, potřeby matky a související rodinnou dynamiku. A co je nejdůležitější, podporuji, trénuji a provádím vás procesem od začátku do konce!

Více na https://www.timeforbedcoaching.com

Mgr. Markéta Benoniová
Supervizorka

Vzdělání: VŠ UK, speciální pedagogika, výcvik systemického poradenství  ”Umění pomáhat” ISZ, kurz pro specifické vývojové poruchy učení a jejich nápravy, kurz “Portage”,kvalifikační kurz se zaměřením na péči o rodinu s dítětem se ZP, ECDL start, vzdělávací a výcvikový kurz supervise v pomáhajících profesích I + II

Praxe: Výchovný poradce školských zařízení /OU PSO, OU SLZ, učitelka ZŠ Jedličkův ústav a školy, spec. pedagog SPC JÚŠ, vedoucí SPC JÚŠ –ambulantní části, supervizorka pro neziskové pomáhající organizace, školy a školská zařízení a mnohé další

Olga Hakenová
Hospodyně

Olga se stará o malé i velké, připravuje svačinky i obědy a pomáhá udržovat naší školku v čistotě.

Judita Nováková
Lektorka

Vzdělání a zkušenosti:
Dva stupně vzdělávacího programu manažerské školy firmy MSI s.r.o. zaměřené na obchodní a manažerské dovednosti, kurz školitelů firmy Hackland. Browne&Associates, Kanada Dlouhodobý rozvojový program pro kouče - Projekt Certifikovaný kouč, rozvojový projekt zakončený certifikací, společnost ARK Consulting, s.r.o. 8 let praxe pod dohledem psychologa při rozvíjení osobnosti, získání zdravého sebevědomí a motivace.