Školka Malvína Futurama poskytuje vzdělání a přípravu dětí na školní docházku podle unikátního vzdělávacího programu obohaceného o rozšířenou výuku výtvarných činností, anglického jazyka a mnoho dalšího!

 V Malvíně Futurama se také nachází prostřední třída, pro děti 3-4 roky

Ve školce máme děti z celého světa! Pracujeme na tom připravit na nástup školy nejen děti z českého prostředí, ale také děti s odlišným mateřským jazykem.