V týmu dokážeš víc!

Naše klasická školková třída je určená pro děti mezi 3 až 4 roky života. Teď už moc dobře ví, jak hezky pozdravit a že si mají umýt před jídlem ručičky. Je čas na větší dovednosti!

Zkušené pedagožky si začínají všímat, v čem které dítě vyniká, a postupně v dětech tuto lásku k hudbě, malování nebo třeba stavění z kostek podporují. Možná právě tady zažehnou kariéru slavné houslistky, nadaného grafika nebo světoznámé architektky!

Vždy dvě učitelky a asistent dávají dětem každý den kreativní úkoly a podporují jejich fantazii.  Pomocí her a příběhů pomáhají dětem najít místo v jejich mikrosvětě a nastavit sebedůvěru, kterou jednou budou potřebovat v reálném životě.

Tím nejdůležitějším úkolem je ale v tomto období ukázat dětem, jak vzájemně spolupracovat, být k sobě zdvořilí a pomáhat si. A dělat si tak nové kamarády.

Jen tak z dětí nevyrostou sólisti, kteří budou bojovat se světem, ale týmoví hráči. Jsou to důležité základy do třídy předškoláků a následně i do školy.

Výrazně nám při tom pomáhá sport. Děti v tomto věku milují pohyb a poprvé se setkávají s tím, že může mít i pravidla. Energii věnovanou do této doby jen radostnému hopkání najednou využívají pro soutěžení, cvičení motoriky a učení se pravidlům fair play.

V našem pedagogickém týmu proto vždy najdete jednoho sportovce, který v dětech radost z pohybu podporuje a vede je správným směrem. Aktuálně je jím Sheldon, rodilý mluvčí v jazyce angličtina, který je zároveň hráčem rugby dokonce za náš národní tým. Lepšího asistenta si ani nejde představit!

 

Kdo je kdo?

 

 

Učitelka

Každou třídu vedou dvě vystudované a především zkušené pedagožky, které mají za úkol připravit děti na první třídu formou her i náročnějších úkolů. Rozvíjí jejich emoční stránku, motoriku i socializaci ve skupině. K dětem jsou mimořádně přátelské, ale zároveň jim ukazují pravidla, se kterými se budou setkávat po zbytek života.

Asistent pedagoga

Je pomocník našich šikovných pedagogů, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu. Je vždy nablízku a pomáhá se všemi drobnostmi denního života. Pracuje na základě pokynů učitelek, pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak i s dětem nadaným.

Učitel angličtiny a sportu
Budí v dětech chuť k pohybu a vede je k lásce ke sportu a zdravému životnímu stylu. Jeho důležitou funkcí je rozvíjet řeč dítěte, a to hned v několika ohledech. Dětem s odlišným mateřským jazykem citlivě pomáhá lépe se začlenit v kolektivu a u českých dětí naopak rozvíjí angličtinu.

Dvojjazyčný asistent

Máme ve školce mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, kteří ovládají český jazyk na různých úrovních nebo ho neovládají vůbec. Dvojjazyčný asistent pracuje na tom, aby jejich nástup do školy byl co nejhladší. Dítě které nerozumí, se kromě jazykové bariéry  často potýká s pocity osamělosti a dezohrientace. Dvojjazyčný asistent pedagoga mu může pomoci cítit se vítaně a bezpečně. Hlavní výhodou dvojjazyčného asistenta je, že ovládá další jazyk na vysoké úrovni. Může ovládat přímo jazyk dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ), nebo může zprostředkovat porozumění jinou formou (komunikační kartičky apod.)